עשר

עשר
עָשַׁר(cmp. עְשַׁן) to be strong, substantial, wealthy. Hif. הֶעֱשִׁיר 1) (denom. of עָשִׁיר) to become wealthy. B. Bath.25b ושיַעֲשִׁיר and he who desires to become rich. Ber.33a הֶעֱשִׁירוּ קבעוהוכ׳ when they became wealthy, they made it a custom to recite the Habdalah over a cup. Meïl. 17a, v. עָנָה II, Hif. Ned.38a לאה׳ משהוכ׳ Moses became rich from the chips of the tablets; a. fr. 2) to make rich. Keth.48a לאו כל הימנו שיעשירוכ׳ he is not permitted to enrich his children and throw himself on the charities. Ḥull.84b (expl. עשתרת, Deut. 7:13) שמַעֲשִׁירוֹת את בעליהן Ar. (ed. שמְעַשְּׁרוֹת, Pi.) for they make their owners rich; Yalk. Deut. 848 שמעשרות. Cant. R. to VII, 11 (ref. to תעשרנה, Ps. 65:10) אם זכיתם תַּעֲשִׁיֶרנָּה ואם לאו תְּעַשְּׂרֶנָּהוכ׳ if you deserve well (it reads:) ‘thou makest her rich, if not, ‘thou reducest her to one-tenth, that she yield you only one-tenth; a. e. Pi. עִישֵּׁר same; v. supra. B. Bath. l. c., v. infra. Hithpa. הִתְעַשֵּׁר, Nithpa. נִתְעַשֵּׁר 1) to become rich. Sabb.119a; Taan.9a (play on עשר תעשר, Deut. 14:22) עַשֵּׂר בשביל שתִּתְעַשֵּׂרי give tithes in order that thou become rich. B. Bath. l. c. מתוך שמתחכם מִתְעַשֵּׁר for when he grows wise, he will also grow rich; (Ms. M. חכמתו מְעַשַּׁרְתּוֹ his wisdom makes him rich). Pes.50b עשרים … שלא יִתְעַשְּׁרוּ שאילמלי מִתְעַשְּׁרִיןוכ׳ the men of the Great Assembly held twenty-four fasts to pray that the copyists of sacred books might not become rich, for if they grew rich, they would not write; a. fr.( 2) (b. h.) to pretend to be rich, to pass for a rich man. Men.85b. Midr. Till. to Ps. 24.

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

 • עשר — 1 10, י , המספר הבא אחרי תשע ולפני אחד עשרה, (שם מספר לנקבה) 2 v. העשירו אותו, גיוונו אותו, הושבח, קיבל תוספת, שופר, תובל, פולפל, שולב בו, קיבל יותר, טויב, הועלתה איכותו, הוסף לו , הורחבו אופקיו, שוכלל, פותח, הוטב, הופרה; הפך עשיר, הובא לעוש 3 v …   אוצר עברית

 • עשר דקות — ביטוי המשמש לציון זמן, שישית השעה {{}} …   אוצר עברית

 • עשר המכות — המכות שהכה משה את המצרים; פורענויות, צרות {{}} …   אוצר עברית

 • עשר מכות מצרים — המכות שהכה משה את המצרים; פורענויות, צרות {{}} …   אוצר עברית

 • השישה-עשר — מספר סידורי לזכר, אחרי החמישה עשר, לפני השבעה עשר {{}} …   אוצר עברית

 • השלושה-עשר — ה 13, מספר סידורי לזכר, אחרי השנים עשר, לפני הארבעה עשר {{}} …   אוצר עברית

 • השמונה-עשר — מספר סידורי לזכר, אחרי השבעה עשר ולפני התשעה עשר {{}} …   אוצר עברית

 • חמישה-עשר — 15, אחרי ארבעה עשר ולפני שישה עשר, שם מספר לזכר …   אוצר עברית

 • שבעה עשר — 17, י ז, שם מספר לזכר, המספר שאחרי שישה עשר ולפני שמונה עשר …   אוצר עברית

 • שישה-עשר — 16, שם מספר לזכר, אחרי חמישה עשר, לפני שבעה עשר …   אוצר עברית

 • שלושה-עשר — 13, י ג, שם מספר לזכר, אחרי שנים עשר, לפני ארבעה עשר …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”